Charakterystyka spółek oraz rodzaje spółek i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Etapy rejestracji działalności gospodarczej.
     
spółki osobowe

spółki kapitałowe

indywidualna działalność gospodarcza

spółka cywilna

spółka jawna

spółka partnerska

spółka komandytowa

spółka komandytowo - akcyjna

spółka z o.o.

spółka akcyjna

jak założyć firmę

jak założyć spółkę

koszty uruchomienia działalności


Biuro rachunkowe Katowice


Jak założyć firmę w Polsce?

W zależności od formy, w jakiej prowadzona będzie działalność gospodarcza firmę należy zarejestrować w odpowiednim urzędzie lub sądzie.

Pierwszym urzędem, do którego należy się udać jest urząd gminy (miasta) właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania. Tutaj osoby rozpoczynające indywidualna działalność gospodarczą, oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrują swoje firmy. Na miejscu należy wypełnić wniosek o rejestrację działalności gospodarczej oraz opłatę rejestracyjną vat.

Następnie udajemy się do urzędu statystycznego i składamy wniosek o wpis do REGON.
W dalszej kolejności odwiedzamy urząd skarbowy złożenie formularzy NIP, VAT.

Natomiast spółki prawa handlowego podlegają rejestracji w KRS-ie.
rozwiązanie spółki z o.o. Katowice