Charakterystyka spółek oraz rodzaje spółek i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Etapy rejestracji działalności gospodarczej.
     
spółki osobowe

spółki kapitałowe

indywidualna działalność gospodarcza

spółka cywilna

spółka jawna

spółka partnerska

spółka komandytowa

spółka komandytowo - akcyjna

spółka z o.o.

spółka akcyjna

jak założyć firmę

jak założyć spółkę

koszty uruchomienia działalności


Biura Rachunkowe Katowice


Spółka cywilna opis i charakterystyka

Umowę spółki regulują przepisy kodeksu cywilnego art. 860-875.
Natomiast art .26 § 4 Kodeksu spółek handlowych zobowiązuje wspólników do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, gdy przychody netto w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość 800 000 euro.

Spółka cywilna jest umową, na mocy której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.

Wkład każdego wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług.

Nie ma określonego minimalnego kapitału.

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają majątkiem wspólnym spółki oraz każdy
ze wspólników z osobna majątkiem osobistym.

Każdy wspólnik jest uprawniony do reprezentowania spółki i zaciągania zobowiązań.
rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. Katowice