Charakterystyka spółek oraz rodzaje spółek i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Etapy rejestracji działalności gospodarczej.
     
spółki osobowe

spółki kapitałowe

indywidualna działalność gospodarcza

spółka cywilna

spółka jawna

spółka partnerska

spółka komandytowa

spółka komandytowo - akcyjna

spółka z o.o.

spółka akcyjna

jak założyć firmę

jak założyć spółkę

koszty uruchomienia działalności


Biura Rachunkowe Katowice


Koszty założenia firmy w Polsce

Poniżesz prezentujemy koszty założenia działalnosci gospodarczej:

1. Podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej:
- wpis do ewidencji 0,00 zł,
- rejestracja vat 170,00 zł,
Razem 270,00 zł.

2. Podlegającej rejestracji w KRS:
- zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz podatek PCC (od minimalnego kapitału) ok. 500,00 zł,
- wpis do rejestru 500,00 zł,
- ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym 100,00 zł,
- rejestracja vat 170,00 zł,
Razem ok. 1270,00 zł.

rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. Katowice