Charakterystyka spółek oraz rodzaje spółek i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Etapy rejestracji działalności gospodarczej.
     
spółki osobowe

spółki kapitałowe

indywidualna działalność gospodarcza

spółka cywilna

spółka jawna

spółka partnerska

spółka komandytowa

spółka komandytowo - akcyjna

spółka z o.o.

spółka akcyjna

jak założyć firmę

jak założyć spółkę

koszty uruchomienia działalności


Biuro Rachunkowe Katowice


Spółki w Polsce, rodzaje i charakterystyka spółek w Polsce

Spółka jest formą organizacji firmy. Jest to zbiór poszczególnych aktywów i rzeczowych składników, które łączy wspólny cel jakim jest uzyskanie zysku.

W Stanach Zjednoczonych, spółka jest korporacją lub rzadziej stowarzyszeniem, spółką osobową lub unią - który prowadzi przedsiębiorstwo przemysłowe.

Spółka jest to rodzaj działalności gospodarczej osób fizycznych lub prawnych oparty
na umowie lub statucie. Celem spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Spółki w Polsce, wg. kodeksu spółek handlowych, dzielą się na:
- osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna,
- kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

likwidacja spółki z o.o. Katowice, firma w ue