Charakterystyka spółek oraz rodzaje spółek i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Etapy rejestracji działalności gospodarczej.
     
spółki osobowe

spółki kapitałowe

indywidualna działalność gospodarcza

spółka cywilna

spółka jawna

spółka partnerska

spółka komandytowa

spółka komandytowo - akcyjna

spółka z o.o.

spółka akcyjna

jak założyć firmę

jak założyć spółkę

koszty uruchomienia działalności


Biuro Rachunkowe Katowice


O Spółkach, rodzaje i charakterystyka spółek

Spółka jest formą organizacji firmy. Jest to zbiór poszczególnych aktywów i rzeczowych składników, które łączy wspólny cel jakim jest uzyskanie zysku.

W Stanach Zjednoczonych, spółka jest korporacją lub rzadziej stowarzyszeniem, spółką osobową lub unią - który prowadzi przedsiębiorstwo przemysłowe.

Spółka jest to rodzaj działalności gospodarczej osób fizycznych lub prawnych oparty
na umowie lub statucie. Celem spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Spółki (wg. kodeksu spółek handlowych) dzielą się na:
- osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna,
- kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

likwidacja spółki z o.o., kancelaria ksiegowa, firma w ue